KFUM-spejderne i Højene

Praktisk

Pris:

Det koster 600 kr. pr år at være medlem.
Deraf går godt 400 kr. til korps og distriktskontigent, mens resten går til materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Frivillig leder:

Har du lyst til at være frivillig leder hos Højene-spejderne, så er du altid velkommen til at kontakte højene-spejdernes gruppeleder Se også vores annonce på forsiden

Nyheder